وب سایت شخصی ناصر صدقيناصر صدقي نویسندگان:
1382 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بررسي نقش و عملکرد روستائيان و شهرنشينان قره داغ(ارسباران) در انقلاب مشروطه، عنوان مقاله:
مجموعه مقالات همايش بزرگداشت انقلاب مشروطه، تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

ناصر صدقي نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بررسي علل ضعف اقتدار دولت هاي مشروطه در حکومت هاي محلي ولايات... عنوان مقاله:
مجموعه مقالات همايش بزرگداشت انقلاب مشروطه، ستوده، تبريز، نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

ناصر صدقي نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
تحليلي بر سياست هاي اقتصادي دولت سلجوقي در زمينه نظام مالياتي عنوان مقاله:
مجله علمي-پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهراء نام مجله:
31-50 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد