وب سایت شخصی نصرت اله نجفينجفي، نصرت اله و حسن توفيقي نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
تعيين شکلهاي مختلف روي و رابطه آنها با روي قابل استفاده و تغييرات آنها پس از غرقاب در چند خاک شاليزاري شمال ايران عنوان مقاله:
هفتمين کنگره علوم خاک ايران، 7-4 شهريور ماه، دانشگاه شهرکرد نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

توفيقي، حسن و نصرت اله نجفي نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بررسي تغييرات pH، Eh و روي محلول در طول دوره غرقاب و رشد برنج در دو خاک شاليزاري مختلف عنوان مقاله:
هفتمين کنگره علوم خاک ايران، 7-4 شهريور ماه، دانشگاه شهرکرد نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

توفيقي، حسن و نصرت اله نجفي نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بررسي تغييرات بازيافت و قابليت استفاده روي خاک و روي اضافه شده به خاک در شرايط غرقابي و غيرغرقابي در خاکهاي شاليزاري شمال ايران عنوان مقاله:
هفتمين کنگره علوم خاک ايران، 7-4 شهريور ماه، دانشگاه شهرکرد نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد