وب سایت شخصی حسين نويدرضا فعله گري، حسين نويد، سپيده تقي زاده، مصطفي جمشيدي فر نویسندگان:
1389 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
الگوي کشت بهينه با توجه به عامل ريسک و استاندارد هاي برداشت آب شرکت آب منطقه¬اي کردستان (مطالعه موردي: مزرعه 150 هکتاري در دشت قروه) عنوان مقاله:
دانش كشاورزي پايدار نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

افشين آزموده، شمس اله عبداله پور، حسين نويد، محمد مقدم واحد نویسندگان:
1392 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
ارزيابي عملکرد برداشت کننده بادام زميني نوع حفرکننده/ لرزاننده/ برعکس کننده عنوان مقاله:
هشتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي (بيوسيستم) و مکانيزاسيون نام مجله:
4173-4184 صفحات:
فایل PDF:

افشين آزموده، شمس اله عبداله پور، حسين نويد، محمد مقدم واحد نویسندگان:
1392 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
مقليسه برداشت بادام زميني در روش ماشيني و دستي عنوان مقاله:
هشتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي (بيوسيستم) و مکانيزاسيون نام مجله:
4012-4022 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد