وب سایت شخصی کتايون نفوذيعالي مهر، صادقي پوربخش، نفوذي نویسندگان:
1378 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
اندازه گيري حداقل غلظت مهارکننده کينولون ها در Escherichia coli جدا شده از مرغ هاي گوشتي عنوان مقاله:
يازدهمين کنگره دامپزشکي ايران نام مجله:
99-101 صفحات:
فایل PDF:

نفوذي، غفوريان، صيفي آباد شاپوري، جمشيديان و مياحي نویسندگان:
1384 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
نقش پروتئين هاي غشا خارجي اورنيتوباکتريوم رينوتراکئال در اتصال به سلول هاي مخاط ناي ماکيان عنوان مقاله:
چهاردهمين کنگره دامپزشکي ايران نام مجله:
568 صفحات:
فایل PDF:

نفوذي، غفوريان، صيفي آباد شاپوري، جمشيديان و مياحي نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
فلوسيتومتري، روشي براي شمارش باکتري اورنيتوباکتريوم رينوتراکئال فلورسينه عنوان مقاله:
سومين همايش آزمايشگاه و بالين نام مجله:
62 صفحات:
فایل PDF:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد