وب سایت شخصی شاهين اوستان



شاهين اوستان و حسن توفيقي نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
برآورد فسفر قابل استفاده باقيمانده در برخي خاکهاي ايران عنوان مقاله:
مجله علوم کشاورزي ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

صاحب سودايي مشاعي، ناصر علي اصغر زاد و شاهين اوستان نویسندگان:
1386 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
سينتيک معدني شدن نيتروژن در يک خاک تيمار شده با کمپوست، ورميکمپوست و کود دامي عنوان مقاله:
مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

بهنام دولتي، شاهين اوستان و عباس صمدي نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
شکلهاي مختلف پتاسيم و روابط Q/Iدر خاکهاي تحت کشت آفتابگردان(منطقه خوي) عنوان مقاله:
مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد