وب سایت شخصی محمد رضا پور محمديمريم صادقزاده - محمدرضا پورمحمدي نویسندگان:
???? تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
ارتقاءکيفيت زندگي شهري باتاکيد بر رويکرد TOD نمونه موردي: خيابان امام شهر اردبيل عنوان مقاله:
کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمدرضا پورمحمدي نویسندگان:
1370 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
روشهاي اساسي تامين سرپناه براي خانوارهاي کم درآمد شهري در کشورهاي در حال توسعه عنوان مقاله:
دو فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

پورمحمدي نویسندگان:
1372 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
نگرشي بر نظريه هاي ساخت شهر عنوان مقاله:
نشريه دانشکده ادبيات.. نام مجله:
شماره 35 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد