وب سایت شخصی وحيد پويافروحيد پويافر، علي صدوق ونيني نویسندگان:
1386 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
مدلسازي رفتار سيلان فلزات نيمه جامد در فرايند تيگزوفورجينگ عنوان مقاله:
دومين كنگره بين المللي (هشتمين كنگره ملي) مهندسي ساخت و توليد نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

V. Pouyafar, S. A. Sadough, F. Hosseini نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Investigation of microstructural changes in thixoforging of A17Si0.3Mg alloy عنوان مقاله:
10th International Conference on Semi- Solid Processing of Alloys and Composites- S2P 2008 نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

V. Pouyafar, S. A. Sadough, F. Hosseini, M. R. Rahmani نویسندگان:
2010 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Design of experiments for determination of influence of different parameters on mechanical properties of semi-solid extruded parts عنوان مقاله:
Trans. Nonferrous Met. Soc. China نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

1234

    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد