وب سایت شخصی رضا دهقانيرضا دهقاني نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
آشنايي با بنياد تاريخ نرك عنوان مقاله:
كتاب ماه تاريخ و جغرافيا نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

رضا دهقاني نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
افول اقتدار عثمانيان عنوان مقاله:
كتاب ماه تاريخ و جغرافيا نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

رضا دهقاني نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
نظري آسيب شناسانه بر عنصر تفرقه در نهضت جنگل عنوان مقاله:
همايش بازشناسي نهضت جنگل نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد