وب سایت شخصی سعيد جهانبخشدکتر سعيد جهانبخش اصل نویسندگان:
1370 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
هيدرواقليم و نقش آن در برنامه ريزيهاي کشاورزي عنوان مقاله:
مجله رشد و آموزش جغرافيا نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

دکتر سعيد جهانبخش اصل نویسندگان:
1371 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي فاکتورهاي ميکروکليمايي موثر در حرارت شهر عنوان مقاله:
فصلنامه تحقيقات جغرافيايي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

دکتر سعيد جهانبخش اصل نویسندگان:
1371 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
کاربرد مطالعات آب و هواشناسي در توسعه و عمران کشاورزي دشت مغان عنوان مقاله:
هشتمين کنگره جغرافيدانان ايران،اصفهان نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد