وب سایت شخصی باقر صدري نياباقر صدري نيا نویسندگان:
1370 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
رهگذران کوچه‌سار شب(بررسي شعر اجتماعي ايران در فاصله57 ـ 1332) عنوان مقاله:
مجله دريچه گفتگو نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

باقر صدري نيا نویسندگان:
1371 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
ويرانه انصاف(انديشه عدالت اجتماعي در شعر سيد اشرف الدين حسيني عنوان مقاله:
نامه فرهنگ نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

باقر صدري نيا نویسندگان:
1372 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
منظومه حيدر بابايه سلام عنوان مقاله:
مجله کلمه نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد