وب سایت شخصی سعيد مشگينيسعيد مشگيني، محمدعلي طينتي نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
تصديق خودکار هويت گوينده به صورت مستقل از متن با استفاده از ماشين بردار پشتيبان ويولت عنوان مقاله:
شانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه تربيت مدرس تهران نام مجله:
مخابرات، 354-348 صفحات:
فایل PDF:

غلامرضا چمن خواه، سعيد مشگيني نویسندگان:
1391 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
ارائه يک روش بهينه براي تشخيص هويت افراد از طريق بيومتريک راه رفتن عنوان مقاله:
نهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران، دانشگاه تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

علي آقاگل زاده، سعيد مشگيني، مهدي نوشيار، مهدي آقاگل زاده نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
A novel video compression technique for very low bit-rate coding by combining H.264/AVC standard and 2-D wavelet transform عنوان مقاله:
9th International Conference on Signal Processing, Beijing, China نام مجله:
1251-1254 صفحات:
فایل PDF:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد