وب سایت شخصی کريم شلش نژادکريم شلش نژاد، پروفسور اي. سيورس نویسندگان:
1993 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
An Intelligent System for Plastic injection Molding Processing Design عنوان مقاله:
Journal of Materials Processing Technology نام مجله:
Vol. 63, Nos. 1-3 صفحات:
فایل PDF:

کريم شلش نژاد، احد تقي زاده نویسندگان:
2007 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Shrinkage behavior and mechanical performances of injection molded polypropylene/talc composites عنوان مقاله:
Journal of Polymer Engineering and Science نام مجله:
Vol. 47, issue 12 صفحات:
فایل PDF:

کريم شلش نژاد، صمد تقي زاده نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Dimensional prediction of injection molded parts using melt pressure trace and neural network عنوان مقاله:
Iranian Journal of Polymer Science and Technology نام مجله:
Vol. 21, No.3, Issue No. 95, 2008, pp. 191-199 صفحات:
فایل PDF:

12345

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد