وب سایت شخصی جلال شيريشيري، ج.، صدرالديني، ع.ا.، ناظمي، ا.ح. و گل محمد بيگي، س نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مقايسه روش هاي مختلف تعيين ضريب زبري بستر (مطالعه موردي رودخانه بانه). عنوان مقاله:
سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

شيري، ج.، صدرالديني، ع.ا.، ناظمي، ا.ح. و گل محمد بيگي، س نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
مقايسه روش هاي مختلف تعيين ضريب زبري بستر (مطالعه موردي رودخانه بانه). عنوان مقاله:
سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

ناظمي، ا.ح.، حسين زاده دلير، ع.، صدرالديني، ع.ا. و شيري، ج نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
برنامه ريزي و مديريت منابع آب در ايران عنوان مقاله:
سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران-دانشگاه تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد