وب سایت شخصی صديف آزادمرد دميرچيصديف آزادمرد نویسندگان:
1390 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
فايل پيوستي عنوان مقاله:
فايل پيوستي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد