وب سایت شخصی سجاد توحيدي



بهنام محمدي ايواتلو ، مصطفي پرنياني، عباس ربيعي، سجاد توحيدي نویسندگان:
1388 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از PSS با اندازه گيريهاي گسترده سنکرون عنوان مقاله:
بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي برق، تهران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

عباس ربيعي، مصطفي پرنياني، بهنام محمدي ايواتلو و سجاد توحيدي نویسندگان:
1388 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
پخش بهينه توان راکتيو با هدف مستقيم بيشينه کردن حاشيه پايداري ولتاژ شبکه عنوان مقاله:
کنفرانس ملي مهندسي برق نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

سجاد توحيدي،محمدرضا ذوالقدري و هاشم اورعي نویسندگان:
1390 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
تجزيه و تحليل قابليت گذار از افت ولتاژ ژنراتور دوتحريکه بدون جاروبک عنوان مقاله:
دومين کنفرانس انرژيهاي تجديدپذير و توليد پراکنده ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123456

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد