وب سایت شخصی دکتر خليل وليزاده کامرانخليل وليزاده کامران نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
پهنه بندي خطر زلزله در شهرستان تبريز با استفاده از سنجش از دور و GIS عنوان مقاله:
فضاي جغرافيائي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

خليل وليزاده کامران نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
راههاي ميانبر در استفاده از نرم افزارهاي GIS عنوان مقاله:
فضاي جغرافيائي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

خليل وليزاده کامران نویسندگان:
1382 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
جايگاه GIS در گردش داده هاي جهان اسلام عنوان مقاله:
دومين کنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123456

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد