وب سایت شخصی يوسف اديبنظيره محمودي، يوسف اديب و اسكندر فتحي آذر نویسندگان:
10/12/1388 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
مقايسه قدرت خوانايي دانش‌آموزان يك زبانه و دو زبانه با توجه به سطح سواد والدين عنوان مقاله:
اولين همايش ملّي دوزبانگي و آموزش: چالش‌ها، چشم‌اندازها و راهكارها نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

يوسف اديب -نظيره محمودي نویسندگان:
10/12/1388 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر يك زبانه و دوزبانه در درس فارسي با توجه به سطح سواد والدين عنوان مقاله:
اولين همايش ملّي دوزبانگي و آموزش: چالش‌ها، چشم‌اندازها و راهكارها نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

يوسف اديب نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي ميزان دستيابي نوجوانان ايراني به مهارت‌هاي زندگي عنوان مقاله:
فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز نام مجله:
25-1 صفحات:
فایل PDF:

123456789

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد