وب سایت شخصی عليرضا ختائيردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 پاسخهاي تشريحي سوالات کنکور کارشناسي ارشد رشته شيمي کاربردي از سال 88-1381- چاپ دوم، ويرايش جديد تبريز-ايران انتشارات مهرايمان 1385و 1388
2 Mechanical and Dynamical Principles of Protein Nanomotors: The Key to Nano-Engineering Applications USA NOVA Science Publisher, Inc. USA 2010
3 Artificial Neural Network Modeling of Advanced Water and Wastewater Treatment Processes USA NOVA Science Publisher, Inc. USA 2011
4 Environmental Applications of Activated Carbon and Carbon Nanotubes USA NOVA Science Publisher, Inc. USA 2012
5 Nanostructured Titanium Dioxide Materials : Properties, Preparation and Applications Singapore and USA World Scientific Publishing Co 2011
6 Application of TiO2 nanomaterials for photocatalytic destruction of biological species and cancer therapy; Book Chapter in: Hybrid Nanostructures in Cancer Therapy USA NOVA Science Publisher, Inc. USA 2012
7 Recent Advances in Photocatalytic Processes by Nanomaterials; Book Chapter 11 in: Catalysis by Nanoparticles the Netherlands Elsevier 2013
8 Chemiluminescence detection systems using nanomaterials; Book Chapter in: Handbook of Functional Nanomaterials USA NOVA Science Publisher, Inc. USA 2014
9 کتاب شيمي کاربردي تهران نشر پژوهشي نوآوران شريف 1392
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد