وب سایت شخصی محمد اصغريردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 درباره انگيزه هايي که هوسرل را به ايده آليسم استعلايي سوق دادند نوشته رومن اينگاردن، ترجمه محمد اصغري تهران انتشارات تمدن علمي 1396
2 حقيقت پست مدرن مجموعه مقالات / ريچارد رورتي / ترجمه محمد اصغري تهران انتشارات الهام 1388
3 نگاهي به فلسفه ريچارد رورتي تهران نشر علم 1389
4 پراگماتيسم, پرسشي گشوده نوشته هيلاري پاتنم ترجمه محمد اصغري تهران انتشارات ققنوس 1395
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد