وب سایت شخصی داود بهبوديردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 اقتصاد ايران بر سر سفره درآمدهاي نفتي همدان نشر نور علم 1385
2 چشم انداز بازار کار و اشتغال استان آذربايجان شرقي 85-1375 تبريز سازمان برنامه و بودجه 1378
3 نظريه اقتصاد خرد: اصول اساسي و بسط مفاهيم جلد 1 Basic principles and extansions Microeconomics Theory: تهزان دانشکده علوم اقتصادي (وزارت علوم تحقيقات و فناوري) و نشر تور علم 1388
4 نظريه اقتصاد خرد: اصول اساسي و بسط مفاهيم جلد 2 Basic principles and extansions Microeconomics Theory: تهران دانشگاه علوم اقتصادي 1393
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد