وب سایت شخصی محمد حسين جواريردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 نقد ادبي در قرن بيستم تبريز مركز تحقيقات سه علامه تبريزي دانشگاه تبريز 1383
2 انواع ادبي تبريز ياس نبي 1383
3 Les orientations contemporaines de la critique et théorie littéraires Tabriz انتشارات دانشگاه تبريز 1388
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد