وب سایت شخصی داود مختاريردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 جغرافياي آذربايجان شرقي سازمان آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش 1378
2 راهنماي كارهاي آزمايشگاهي براي جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز انتشارات دانشگاه تبريز 1387
3 ژئوتوريسم دانشگاه تبريز انتشارات دانشگاه تبريز 1394
4 تجزيه و تحليل آماري 70 سال فارغ التحصيلان دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1397
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد