وب سایت شخصی عباس قديمي قيداريردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 تاريخچه دانشگاه تبريز تبريز دانشگاه تبريز 1388
2 تداوم و تحول تاريخ نويسي در ايران عصر قاجار تهران پژوهشکده تاريخ اسلام 1393
3 مجموعه مقالات همايش مجاهدان تبريز، ستارخان و انقلاب مشروطيت ايران تبريز انتشارات ستوده 1393
4 علم و آزادي، مجموعه مقالات ابوالحسن فروغي( با همکاري دکتر علي اصغر چاهيان) تهران انتشارات علم 1396
5 درآمدي بر تاريخ نويسي در ايران (از بلعمي تا کرماني) تهران انتشارات سمت 1396
6 نامه هاي ملانصرالدين.نامه ها ،زندگي وخاطرات جليل محمد قلي زا ده ( با همکاري دکتر فرهاد دشتکي نيا) ده تبريز آيدين 1397
7 ارج نامه دکتر سيروس برادران شکوهي(شکوهي نامه) تبريز آيدين و بنياد ايرانشناسي 1399
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد