وب سایت شخصی ليلي محمد خانليردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 Advances in Grid Computing - Chapter 3 : Grid-JQA: A QoS Guided Scheduling Algorithm for Grid Computing امريکا InTech, www.intechweb.org, www.intechopen.com February 2011
2 Network Quality of Service - Chap 2 : Quality of Service Management by Active Grid Information Server in Grid Computing امريکا Nova Science Publishers, Inc. NY, Collin Vaughan Editor 2011 4th quarter
3 Grid Computing Technology and Applications, Widespread Coverage and new Horizons - Chap 4 : A new approach to resource discovery in grid computing امريکا InTech, www.intechweb.org, www.intechopen.com May 2012
4 تحليل و طراحي مصورسازي ايران انتشارات اساتيد زمستان 95
5 احساس خوب علم نيک‌زيستي ايران ارجمند 1401
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد