وب سایت شخصی محمد رضا مجتهديردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 مطالعات حقوق بين الملل عمومي 1 تبريز فروزش 1380
2 مطالعات حقوق بين الملل عمومي 2 تبريز فروزش 1381
3 حقوق بين الملل عمومي تبريز فروزش 1390
4 حقوق تامين اجتماعي تبريز آيدين 1388
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد