وب سایت شخصی مرتضي شجاريردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 خدا و آفرينش در فلسفه و عرفان اسلامي تهران نشر طراوت 1388
2 وجود از ديدگاه ابن عربي به ضميمه ترجمه و تصحيح متن کامل الرسالة الوجودية ابن عربي تهران نشر طراوت 1388
3 انسان شناسي در عرفان و حکمت متعاليه تبريز دانشگاه تبريز 1389
4 انسان در حکمت صدرايي قم نشر معارف/ دانشگاه معارف اسلامي 1394
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد