وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريسردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 اصول و مفاهيم آبياري تبريز انتشارات عميدي 1392
2 عمليات آزمايشگاهي آب و خاک تبريز انتشارات دانشگاه تبريز 1392
3 اصول و مباني زهکشي تبريز انتشارات عميدي 1395
4 طراحي سيستم هاي زهکشي تبريز انتشارات عميدي 1395
5 طراحي سيستم هاي آبياري تحت فشار تبريز انتشارات عميدي 1395
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد