وب سایت شخصی محمد رضا پور محمديردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 برنامه ريزي مسکن تهران سمت چاپ اول 1379 چاپ هفتم 1389
2 برنامه ر يزي کابري اراضي شهري تهران سمت چاپ اول 1382 چاپ پنجم 1388
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد