وب سایت شخصی رسول قربانيردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 ارزيابي طرح هاي جامع شهري مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت کشور وزارت کشور 1374
2 الگوهاي نوين در آمايش شهري تبريز انتشارات فروزش 1393
3 اصول و مباني برنامه ريزي شهري تهران انتشارات سمت 1394
4 تجارب برنامه ريزي استراتژيك شهري تبريز انتشارات فروزش 1400
5 درآمدي بر طرح هاي توسعه شهري تهران انتشارات پرهام 1400
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد