وب سایت شخصی شهرام روستاييردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 ژئومورفولوژي مناطق شهري تهران سازمان سمت چاپ اول 1386
2 ژئومورفولوژي مناطق شهري تهران سازمان سمت چاپ دوم 1388
3 ژئومورفولوژي مناطق شهري تهران سازمان سمت چاپ سوم 1390
4 ژئومورفولوژي مناطق شهري تهران سمت چاپ ششم1392
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد