وب سایت شخصی سيدمصطفي شهرآيينيردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 قلب اسلام (ترجمه) تهران انتشارات حقيقت 1382
2 دين در دنياي مدرن:متن دوزبانه-ي مجموعه سخنراني-هاي فيلسوف دين هلندي، ونسان برومر (گردآوري، ويرايش و ترجمه-ي دو سخنراني) تهران انتشارات پژواك كيوان 1383
3 در جستجوي امر قدسي: مصاحبه-ي رامين جهانبگلو با سيدحسين نصر (ترجمه) تهران نشر ني 1384
4 تأملاتي در باب تأملات دكارت (رساله-ي دكتري) تهران انتشارات ققنوس 1388
5 طرح اجمالي فلسفه اسپينوزا(ترجمه) تهران نشر ني 1390
6 دكارت (ترجمه) تهران نشر ني 1392
7 تاريخ فلسفه-ي راتلج(ج.4):دوره-ي نوزايي و عقلگرايي(ترجمه) تهران انتشارات حكمت 1392
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد