وب سایت شخصی صديف آزادمرد دميرچيردیفعنوان کتابمحل انتشارناشرتاریخ انتشار
1 Phytosterol classes in olive oils and their analysis by common chromatographic methods. In: Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention (Victor R. Preedy and Ronald Ross Watson, Eds), , pp. 251-259. USA Elsevier 2009
2 Solid-Phase Extraction as an Alternative to Thin-layer Chromatography in Phytosterol Analysis. In: Chromatography: Types, USA NOVA Publication 2010
3 Minor compounds of olive oil: phytosterols and tocopherols. In: Olive oil and health. (James D. Corrigan, Ed). , USA Nova Science Publishers 2010
4 روغنهاي خوراکي:ترکيبات، کنترل فرايندها، مشکلات تصفيه و راه¬حل¬ها تبريز انتشارات عميدي 1388
5 شيمي و تجزيه روغنها و چربيهاي خوراکي تبريز انتشارات عميدي 1389
6 شيمي و تجزيه مواد غذايي تبريز انتشارات عميدي 1391
7 Physiological and Medicinal Properties of Castor Oil. In: Food oils. Volum 33 USA Studium Press LLC 2012
8 Adulteration and Evaluation of Medicinal Fixed Oils and Fats. In: Food oils, Volum 33, USA Studium Press LLC 2012
9 Frying with Olive Oil and Health. In: Olive Consumption and Health USA Nova Science Publishers 2012
10 نانوانکپسولاسيون ترکيبات زيست فعال در سيستمهاي غذايي ايران انتشارات عميدي 1392
11 روغنهاي گياهي: ترکيبات، کاربردهاي غذايي و دارويي ايران دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1394
12 شيمي مواد غذايي 1 ايران انتشارات دانشگاه پيام نور 1394
13 تقلبات چربي‌ها و روغن‌هاي خوراکي و روش‌هاي تشخيص ايران-تبريز دانشگاه علوم پزشکي تبريز شهريور 1395
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد