وب سایت شخصی عليرضا فضل زادهردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس مهدي هوشمند ---
2 فوق ليسانس پيام علم قليلو ---
3 فوق ليسانس سلماز کلب خاني ---رابطه سرمايه انساني با ساختار صادرات منطقه اي 91/09/25
4 فوق ليسانس بابک فتحي تاثير هوش رقابتي و مديريت دانش بر عملکرد شرکتهاي کوچک و متوسط با تاثير تعديل کنندگي نوآوري و يادگيري سازماني 93/03/17
5 فوق ليسانس مهدي رحمانيان تاثير گرايش هاي استراتژيک بر عملکرد با توجه به نقش تعديل کنندگي قابليت هاي بازاريابي شرکت 93/04/09
6 فوق ليسانس معين کرمي تعين عوامل کليدي بر عملکرد مالي آتي شرکت ها پس از نخستين عرضه عمومي 93/02
7 فوق ليسانس صفورا پوررضا رابطه کيفيت خدمات و رضايت مشتريان در حوزه توريسم درماني:شواهدي از بيمارستانهاي تبريز 91/06/11
8 فوق ليسانس ام البنين عليزاده رابطه عدالت سازماني و مقاومت در برابر تغيير:شواهدي از گمرکات استان آذربايجان شرقي 91/06/11
9 فوق ليسانس حسين فتحي تاثير آموزش و مشاوره کارآفريني بر عملکرد بنگاه هاي کوچک و متوسط 91/11/12
10 فوق ليسانس مير سجاد اسبقي بررسي تاثير بازاريابي مقاصد در توسعه صنعت گردشگري و ارائه راهکارهاي لازم جامعه مورد مطالعه : استان آذربايجان شرقي 91/10/05
11 فوق ليسانس رضا دهقاني بررسي تناسب فرد-سازمان و تاثير آن بر رضايت شغلي در سازمانهاي دو قطبي (شواهدي از دانشگاه) 91/11/18
12 فوق ليسانس سيد مصطفي پير يونسي بررسي انگيزه هاي موثر بر پيشبرد ارتباطات آنلاين 91/06
13 فوق ليسانس اوين محمدپور تاثير کيفيت رابطه و خدمات پس از فروش بر وفاواداري گردشگران آژانس مسافرتي 91/06
14 فوق ليسانس ليلا اکبرپور بررسي رابطه هماهنگي کارکردهاي بازاريابي- فروش با رضايت مشتري در شرکتهاي توليدي 91/11/18
15 فوق ليسانس امير مهدي جعفري حقيقت پور شناسايي اولويت بندي عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با روش تحليل سلسله مراتبي(AHP) مطالعه موردي بانک پارسيان 91/06/14
16 فوق ليسانس حاجيه رحيم پور اسنجان بررسي تاثير نوسانات قيمت نفت بر بورس اوراق بهادار ايران 89/11/18
17 فوق ليسانس فريده صاحبي وايقان بررسي رابطه اعتماد و تداوم رابطه در بازاريابي صنعتي مورد مطالعه :واحدهاي صنعتي متوسط و بزرگ استان زنجان 90/11/16
18 فوق ليسانس ماندا احمدي رابطه تعيين کننده هاي اعتماد با اعتماد بين سازماني: شواهدي از شرکتهاي صادر کننده ايراني 92/05/01
19 فوق ليسانس ابراهيم خيرخواهان رتبه بندي عوامل موثر بر ديدگاه خريداران خودرو در ايران با رويکرد 5v 87/11/12
20 فوق ليسانس مهدي ميرزاپور رابطه مديريت دانش عملکرد در سازمانها:شواهدي از شرکتهاي بين المللي شده ايراني 88/02/28
12345678
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد