وب سایت شخصی رضا عبديردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس فاطمه رسولي تعيين شاخص هاي انرژي در مزارع چغندر قند و ارزيابي کارايي واحدهاي آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها(مطالعه موردي شهرستان مهاباد) 1390
2 فوق ليسانس اسماعيل چاووشقلي تعيين خواص آيروديناميکي و فيزيکي دانه و مواد خارجي (غير دانه‏اي) آفتابگردان به منظور ارائه سيستم مناسب براي جداسازي و تميزکردن 1390
3 فوق ليسانس امير عباس بختياري تعيين الگوي تردد مزرعه اي ماشين با بکارگيري الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچگان (عمليات برداشت محصولات کشاورزي) 1390
4 فوق ليسانس ستار زماني طراحي و ساخت غلاف­چين مخصوص نخود ديم در حال تکميل
5 فوق ليسانس عليرضا هاشمي صبح خيز طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم نمايشگر مصرف سوخت تراکتور در حال تکميل
6 فوق ليسانس رعنا بهرامي تخمين کارآيي انرژي گلخانه هاي خيار با DEA مطالع موردي: همدان در حال تکميل
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد