وب سایت شخصی محمد حسين امين فرردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس اکبر کرباسي فروش بررسي شمع هاي منفرد تحت اثر بارهاي محيطي سروس دهي وضربه چکش(مطالعه موردي جکتهاي ميدان گازي پارس جنوبي) 1387-6-19
2 فوق ليسانس سيد امير حسين ميرفخار تحليل سه بعدي تنش هاي استاتيکي و حرارتي در سدهاي بتن غلتکي 1387-6-19
3 فوق ليسانس مصطفي مراثي بررسي رفتار ديناميکي سدهاي بتني قوسي تحت اثر زلزله هاي نزديک گسل 1386-10-25
4 فوق ليسانس محمد حسين محصل بررسي شمع ميل منفرد ،تحت بار گذاري جانبي در خاک ماسه اي 1387-1-19
5 فوق ليسانس سميه حاضري بررسي اثر پوشش بتني بر پايداري و رفتار مکانيکي زون حفاري در سنگ با رفتلر ويسکو الاستيک خطي دي 89
6 فوق ليسانس شاهرخ موتاب شرکتي تحليل پايداري شيرواني هاي مسلح به روش ميخکوبي با استفاده از روشهاي عددي و مقايسه آن با AH68 شهريور 90
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد