وب سایت شخصی احمد نعمت الهيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس ميمنت خوش کردار مطالعه شيوع سرمي آنتي بادي ضد توکسوپلاسما در گوسفندان اطراف تبريز به روش ايمونوفلورسانس غير مستقيم مرداد90
2 فوق ليسانس ثمين جابري مطالعه آلودگيهاي انگلي ماهيان آکواريومي به روشهاي هيستوپاتولوژيک مرداد 90
3 فوق ليسانس علي حسين زاده بررسي ميزان آلودگي سگهاي اطراف تبريز به ديروفيلاريا و بابزيا كانيس به روش PCR شهريور 91
4 فوق ليسانس افسانه خوش كردار بررسي ميزان آلودگي همبرگرهاي خام شهر تبريز به ساركوسيستيس شهريور 91
5 فوق ليسانس حامد قاضي بررسي اثر اسكوليسيدال عوامل فيزيكو شيميايي و گياهي بصورت In vitro 1390
6 فوق ليسانس مونا حبشي زاده بررسي مقاومت ژنتيكي گوسفندان نژاد قزل و ماكوئي به نماتودهاي دستگاه گوارش شهريور 91
7 دکتري محمد پورسيف فيزيولوژي سيستم ايمني، هماتولوژي و کالبدگشايي بره¬هاي نر و ميزبان اصلي¬ در چالش با آنتي¬ژن حفاظتي اکينوکوکوس گرانولوزوس 1396
8 فوق ليسانس طاهره نجار راه اندازي الايزاي غير مستقيم به منظور شناسايي آنتي بادي ضد هيپودرما با استفاده از آنتي ژن نوترکيب هيپودرمين C 1396
9 فوق ليسانس بابک سعيد آبادي ارزيابي بيومارکرهاي استرس اکسيداتيو در گاوان آلوده به تيلريا آنولاتا 1395
10 فوق ليسانس ايرج پناهي تعيين ميزان آلودگي به تيلريا آنولاتادر کنه هاي ايکسوديده ناقل در منطقه اروميه به روش PCR 1397
11 فوق ليسانس صمد ابراهيميان بررسي تيلريوزيس گاوي در منطقه اروميه با استفاده از روش گسترش خوني و مقايسه نتايج آن با روش PCR 1397
12 فوق ليسانس هادي مردمي بررسي فراواني آلودگي به انگل هاي داخلي در بزهاي وحشي (Capra aegagrus)در پارک ملي ارسباران 1396
13 فوق ليسانس مرتضي قنبرلو بررسي مقايسه اي برون تني اثرات اسکوليسيدال نانو ذرات سلنيم و نقره بر روي پروتواسکولکس کيست هيداتيک 1397
14 فوق ليسانس پريسا آقازاده مطالعه سروپريوالانس هيپودرموزيس گاوي در منطقه اطراف تبريز 1397
15 فوق ليسانس محدثه امدادي مطالعه مولکولي ميزان آلودگي به گونه هاي سارکوسيست در گوشتهاي چرخ کرده عرضه شده در تبريز به روش PCR-SSCP 1396
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد