وب سایت شخصی ابراهيم اصغري كلجاهيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس اكبر چربگو قطعه بندي گسل شمال تبريز با استفاده از شواهد مورفوتکتونيکي و لرزه‌اي با GIS 1386
2 دکتري محمد آذرافزا ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و تحليل پايداري دامنه هاي مارني منطقه وِيژه پارس جنوبي 1397
3 فوق ليسانس اكرم چُل گلي تحليل هندسي و جنبشي سيستم گسله هاي نرمال جنوب تبريز و پيرامون 1386
4 فوق ليسانس ناديه نظرپور تحليل ساختاري و پايداري شيب مناطق مسکوني تاقديس اهواز 1386
5 فوق ليسانس اكبر شكارلو مطالعات زمين شناسي مهندسي و تحليل پايداري تونل سياه بيشه 1388
6 فوق ليسانس محسن فروتن فراني بررسي ساختاري منطقه سد گيوي 1386
7 فوق ليسانس فريده اميني مطالعه فرايندهاي زيست محيطي مخرب بر روي خانه هاي سنگي روستاي کندوان 1392
8 فوق ليسانس فاطمه نمکچي پهنه بندي خطر زمين لغزش منطقه غرب خوي 1392
9 فوق ليسانس مريم عنبري مسايل زمين شناسي زيست محيطي مترو تبريز 93.11.1
10 فوق ليسانس شهاب يوسف زاده بررسي آلاينده‌هاي آلي کلره در محدوده شهر صنعتي رشت و رودخانه‌هاي رشت 94.6.5
11 فوق ليسانس سميه شکري زيناب مطالعه هوازدگي سنگ‌هاي ميانگذر درياچه اروميه در اثر آب‌ شور 94.6.10
12 فوق ليسانس آرزو ملکي بررسي پايداري جناح راست سد مهاباد و ارائه طرح پايدارسازي 95.11.6
13 فوق ليسانس شاهرخ جلالي بررسي تغيير شکل پذيري مارنهاي شهرک باغميشه تبريز 95.6.17
14 فوق ليسانس سکينه حسين پور کليبر بررسي پتانسيل ايجاد گرد و غبار در پهنه شمال شرقي درياچه اروميه بهمن 95
15 فوق ليسانس آزاده شهبازي مکان‎يابي محل دفن پسماندهاي شهري در شهر شاهين‌دژ با استفاده از سيستم GIS با تاکيد بر عوامل زمين شناسي زيست محيطي بهمن 95
16 فوق ليسانس مهين سليمي بررسي تاثير خاکهاي متورم شونده بر راهسازي و راهکارهاي مقابله با آن (مطالعه موردي اتوبان شمالي تبريز) بهمن 96
17 فوق ليسانس محمد چوکل زاده تحليل رفتار سد خاکي سيلوه پيرانشهر در دوران ساخت و آبگيري بر اساس داده ابزار دقيق بهمن 1396
18 فوق ليسانس وحيد پاشاپور بررسي پتانسيل لهيدگي سنگهاي تونل انتقال آب پيرانشهر به دشت نقده 1396
19 فوق ليسانس نازيلا داداش زاده بررسي پتانسيل واگرايي خاکهاي رسي هسته سد حاجيلر 1397
20 فوق ليسانس زهرا پارسا زمين شناسي گودبرداري عميق در منطقه نگين پارک تبريز 1397
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد