وب سایت شخصی جعفرصادق عيوضلوردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس فرزانه قلي‌پور گروه هاي موضعا تعريف پذير در ساختارهاي ت-کمينه 1386
2 فوق ليسانس مهين آشياني قضاياي ساختاري براي بسط هاي ت-کمينه از گروه ها 1386
3 فوق ليسانس محمد صالح زرزا مدل-کاملي ساختارهاي ت-کمينه 1387
4 فوق ليسانس محمد عبدالعلي زاده ارزياب هاي هنسلي و ترتيب هاي يک حلقه جابجايي 1388
5 فوق ليسانس سميه تاري ساختارهاي ت-کمينه ضعيف غير ارزيابي 1388
6 فوق ليسانس مريم امجد نظريه مقدماتي برش هاي ددکيند در ساختارهاي چندجمله‌اي-کراندار 1387
7 فوق ليسانس سحر يوزباشي وجود اعضاي اول در حلقه هاي سري هاي تواني تعميم يافته 1388
8 فوق ليسانس سيامک بياني زوج هاي چگال از ساختارهاي ت-کمينه 1388
9 فوق ليسانس اکرم رضايي بسط هايي از ساختارهاي ت-کمينه ضعيف غيرارزيابي 1389
10 فوق ليسانس نسرين پناهي اعضاي 0-تعريف پذير در يک ميدان 1390
11 فوق ليسانس فاطمه صادقي ساختارهاي داراي هسته باز ت-کمينه 1390
12 فوق ليسانس صفدر عصمتي مدل هاي نااستاندارد تعريف پذير در حساب پئانو (مشترک با دکتر صالحي پور مهر) 1391
13 فوق ليسانس رباب احمدي ميدان هاي بسته حقيقي و مدل هاي حساب پئانو 1391
14 دکتري سميه تاري خواص خوش رفتار توابع و مجموعه‌هاي تعريف پذير در ساختارهاي ت-کمينه ضعيف 1393/06
15 فوق ليسانس مريم هوشنگي ناشبه-شمارايي ساختارهاي به طور‌تعريف پذير کامل 1393
16 فوق ليسانس قربان موسي‌لو اعداد حقيقي و تکامل‌هاي ديگر 1393
17 فوق ليسانس مريم سميع درباره ساختارهاي ت-کمينه ضعيف و تکامل تعريف‌پذير 1393
18 فوق ليسانس ميثم اميري ساختارهاي موضعا ت-کمينه و ساختارهاي با هسته باز موضعا ت-کمينه 1394
19 فوق ليسانس راضيه زاهدي ساختارهاي بئر به‌طورتعريف‌پذير کامل 1394
20 فوق ليسانس پريوش لطفي پوشش مجموعه‌هاي باز تعريف‌پذير با سلول‌هاي باز 1394
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد