وب سایت شخصی داود فرسادي زادهردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس نبي اله پاسبان عيسي لو كاربرد مدل شبيه‌ساز هيدروليكي Canalman در بهره‌برداري از كانال‌هاي آبياري (مطالعه موردي کانال M2R/D1L شبکه آبياري مغان) 29/6/85
2 فوق ليسانس مسلم قاسمي بررسي مشخصات پرش هيدروليكي بر روي بسترهاي مواج 7/12/85
3 فوق ليسانس قربان مهتابي شيرازي اثرات تنگ‌شدگي كانال بر آبشستگي موضعي در اطراف آبشكن 19/10/85
4 فوق ليسانس سولماز گل محمدبيگي كنترل سيلاب و اثرات هيدروليكي آن در رودخانه بانه 31/2/86
5 فوق ليسانس ثاني خاني کاربرد طوق هاي مستطيلي در کاهش آبشستگي پايه هاي پل استوانه اي شکل 14/11/86
6 فوق ليسانس فاطمه عرب لاريمي كاربرد مدل HEC-RAS و GIS در تعيين پهنه هاي سيلاب با دوره هاي بازگشت مختلف (مطالعه موردي: زام رود مازندران) 30/4/86
7 فوق ليسانس شبنم پرتوي آذر تعيين استغراق بحراني در آبگيرها با کاربرد مدل FLUENT (مطالعه موردي: سيستم آبگير سد آيدوغموش) 20/3/87
8 فوق ليسانس حبيب صيادي شبيه سازي الگوي توزيع آبپاش منفرد سيستم سنتر پيوت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي 20/6/87
9 فوق ليسانس سارا ضحاك پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از تئوري آشوب و مقايسه آن با مدل سري هاي زماني 27/3/88
10 فوق ليسانس محمد مهدي معيري بررسي خصوصيات هيدروليکي سريزهاي پلکاني با لستفاده از مدل CFD 6/7/88
11 فوق ليسانس پيام خسروي نيا تاثير طوق در کاهش آبشستگي آبشكن ها 22/4/88
12 فوق ليسانس پريا شجاعي تاثير توام صفحات مستغرق و طوق در کاهش آبشستگي پايه استوانه اي پل ها 5/2/88
13 فوق ليسانس پيمان ورجاوند شبيه سازي جريان در سازه کنترل سيلاب سد ونيار با مدل CFD 17/6/88
14 فوق ليسانس فريناز شجاع بهينه سازي هندسي سريزهاي پلکاني با استفاده از الگوريتم ژنتيک 9/3/88
15 فوق ليسانس قربانعلي حاجي پور بررسي مشخصه هاي هيدروليکي سرريز کرامپ با مدل فيزيکي و CFD 25/8/88
16 فوق ليسانس سيدحسين حسيني تاثير توام صفحات مستغرق و طوق در کاهش آبشستگي اطراف پايه هاي مستطيلي با دماغه گرد 18/6/88
17 فوق ليسانس ميکائيل مرادپور تاثير طوق در کاهش آبشستگي آبشکن هاي نيمدايره اي 30/4/89
18 فوق ليسانس سيده فاطمه سهرابي بررسي فيزيکي و عددي جريان در سرريزهاي ذوزنقه اي متناسب خطي 1/7/88
19 فوق ليسانس سحر پناهي بررسي آبشستگي در پايين دست سازه پرتاب کننده جامي مستغرق 31/6/89
20 فوق ليسانس فريبا اشتياق بررسي آبشستگي در پايين دست سازه آرام کننده جامي مستغرق دندانه دار 19/6/90
12345
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد