وب سایت شخصی محمد فاريابيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس ابراهيم خيرخواهان رتبه بندي عوامل موثر بر ديدگاه خريداران خودرو در ايران با رويکرد 5V 21/11/87
2 فوق ليسانس سولماز غلامي بررسي رابطه مديريت استراتژيک منابع انساني و عملکرد در شرکتهاي بين المللي شده ايراني 14/11/87
3 فوق ليسانس سيد امين حسيني بررسي تاثير بازار محوري بر عملکرد مشتري در صنايع غذايي تهران 24/6/88
4 فوق ليسانس سامان کياني تاثير کيفيت روابط بر وفاداري مشتريان در محيط ..... 22/2/89
5 فوق ليسانس مصطفي مشيري قابليتهاي پويا و تاثير آن بر مديريت ارتباط با مشتري و نوآوري در شرکتهاي کوچک و متوسط 30/6/89
6 فوق ليسانس علي رضازاده بررسي رابطه هماهنگي کارکردهي بازاريابي .... 26/12/88
7 فوق ليسانس عبدا لناصر ذاکري بررسي تاثير عوامل تداوم روابطRCM بر وفاداي مشتريان 4/10/89
8 فوق ليسانس زهرا غلامي حيدرياني بررسي عوامل ايجاد کننده ي مزيت رقابتي پايدار و تاثير آن بر عملکرد سازماني مورد مطالعه: شرکتهاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 31/6/89
9 فوق ليسانس حسين عليزاده دارابي بررسي تاثير سيستم خدمات بر عملکرد شرکتها با استفاده از مدل زنجيره سود خدمات ( مطالعه موردي : شرکتهاي کارگزاري بورس اوراق بهادار تهران ) 15/6/90
10 فوق ليسانس بهراد زاهدي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد سازمان 14/6/90
11 فوق ليسانس مهدي حسيني راد بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر استراتژيک فناوري اطلاعات 14/6/90
12 فوق ليسانس پيام علم قليلو بررسي عوامل تسهيل گر و موانع توسعه رفتار صادرات بازار محور ... 9/11/90
13 فوق ليسانس حجت اله صيفي بررسي تاثير فرهنگ سازماني و جهت گيري استراتژيک بر نوآوري خدمات 18/10/90
14 فوق ليسانس فريده صاحبي بررسي رابطه اعتماد و تداوم رابطه در بازاريابي صنعتي.... 16/11/90
15 فوق ليسانس مهدي هوشمند بررسي تاثير توجه به مسشئوليت اجتماعي شرکتها بر ارزش ويژه برند 18/11/90
16 فوق ليسانس ساسان رضايي تاثير ارزش ادراک شده برند بر قصد خريد مجدد مشتري 8/12/90
17 فوق ليسانس فضه استادي - مشاوره پرديس بررسي رابطه استراتژي مديريت دانش ، نوآوري سازماني و رضايت شغلي کارکنان 11/4/91
18 فوق ليسانس مرتضي ساعد تاثير آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند و تصميم خريد مصرف کننده 12/4/91
19 فوق ليسانس ريما محمد مرادي - پرديس بررسي تاثير هوش بازاريابي بر وفاداري مشتريان 25/4/91
20 فوق ليسانس ام البنين عليزاده - مشاوره پرديس بررسي رابطه عدالت سازماني و مقاومت در برابر تغيير (شواهدي از گمرکات استان آذربايجان شرقي) 11/6/91
1234567
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد