وب سایت شخصی سحرانه قائميردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس عباس روشني طبقه بندي پتانسيل‌هاي حالت دائم بينايي در سيستم رابط مغز رايانه 90/11/20
2 فوق ليسانس امين ضيايي کنترل نيرو براي سوندهاي پزشکي در اعمال جراحي قلب با استفاده از فيدبک تصوير 91/3/23
3 فوق ليسانس هادي نوري کنترل ربات با ويژگي نامعين به روش ديناميک معکوس در حال تکميل
4 فوق ليسانس آرمان خاني طراحي کنترل‌کننده‌هاي فازي نوع دو براي سيستم‌هاي غيرخطي 1392/11/20
5 فوق ليسانس مجيد خاکپور آناليز و تحليل پايداري کلاسي از سيستمهاي TSK نوع دو 1392/11/9
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد