وب سایت شخصی حميدرضا قاسم زادهردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري سينا خليل وندي بهروزيار مکانيزه کردن جداسازي مواد غير دانه اي از نخود با تکنولوژي مناسب در حال تکميل
2 دکتري راضيه سلامت مطالعهء عددي-تجربي و مدل¬سازي فرآيند پيش¬سرمايش قارچ در بسته¬بندي¬هاي مرسوم در حال تکميل
3 دکتري نگين سهرابي اندازه گيري بقاياي سموم در گوجه فرنگي با استفاده از زيست حسگري مغناطيسي در حال تکميل
4 دکتري سعيد علي عسگريان نجف آبادي مطالعه تجربي امکان تثبيت الگوي پاشش در ارتفاع هاي مختلف با تغيير زاويه پاشش نازل مجهز به PWM در حال تکميل
5 دکتري پيام پاشايي طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه متعادل‌کننده بوم‌هاي عريض سم‌پاش 1398
6 دکتري محمد پوزش پايش سرخط غير تماسي يکنواختي اختلاط پودر در مخلوط کن خوراک دام از طريق طيف سنجي فلوئورسانس ليزر-تحريک 1398
7 دکتري ليلا پيمان طراحي روش سازگار با محيط زيست براي تيمار فاضلاب کارخانجات توليد محصولات لبني و استفاده از بيوگاز توليدي با تاکيد بر شرايط اقليمي تبريز 1398
8 دکتري سيد حسين فتاحي مطالعهء تجربي جداسازي دانهء آفتاب گردان به منظور استحصال بذر خالص با استفاده از روش الکترو استاسيک 1396
9 دکتري خسرو محمدي قرمز گلي طراحي ساخت و ارزيابي ماشين پوست¬کن نخود 1396
10 دکتري محمدرضا يوسف زاده طاهري طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين برشته کن نخود 1396
11 دکتري جواد طريقي استفاده از روش نوين هيدرومکاترونيکي براي مطالعه عددي و تجربي نيروي کشش در تراکتور¬هاي سنگين 1395
12 دکتري رضا فعله گري مطالعه نظري و تجربي رفتار مکانيکي نحود در طي فرآوري با تاکيد بر پوست کني مکانيکي آن 1395
13 دکتري حسين غفاري ستوبادي بررسي حساسيت کوفتگي گوجه فرنگي در طي فرايند هاي مختلف مکانيزه آزمون تجربي و مدل سازي 1394
14 دکتري حسين بهفر هدايت وجين کن مکانيکي در بين رديف هاي کشت با استفاده از ماشين بينايي 1393
15 دکتري حبيبه نعلبندي مطالعه عددي و تجربي فرآيند پيش سردکردن توت فرنگي به روش هوادهي اجباري 1393
16 دکتري راضيه پوردرباني درجه بندي خرما بر اساس مراحل مختلف رسيدگي با استفاده از ماشين بينايي 1391
17 دکتري سعيد ظريف نشاط مدلسازي و شبيه سازي صدمات مکانيکي ناشي از نقل و انتقال مکانيزه براي پيش بيني کوفتگي سيب با استفاده از روش المان گسسته و اعتبار سنجي تجربي مدل 1389
18 دکتري ابراهيم احمدي بررسي کوفتگي در اثر نقل و انتقال مکانيزه ميوه هلو: مدل سازي رياضي ميوه هلو در داخل جعبه با استفاده از روش المان گسسته و اعتبار سنجي آن 1388
19 دکتري سيد صادق سيدلو هريس مطالعه تجربي و عددي فرايند هاي مرتبط با خشک کردن سيب با استفاده از خشک کن هاي همرفتي 1388
20 دکتري رضا عبدي برنامه ريزي و زمانبندي پروژه هاي مکانيزاسيون کشاورزي با شبکه هاي GERT. مطالعه موردي: اراضي پاياب سد زنوز 1388
1234567
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد