وب سایت شخصی حسن فتحيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس مرضيه قراخاني علم النفس افلاطون 1385/12/1
2 فوق ليسانس صديقه موسي زاده ديالکتيک در فلسفه افلاطون و کانت و هگل 1386/6/28
3 فوق ليسانس حوريه باکويي کتريمي بحث علل در فلسفه ارسطو 1386/6/31
4 فوق ليسانس حکيمه پور اسمعيلي نجف آبادي بحثي تطبيقي در آرمانشهر افلاطون و فارابي و تامس مور 1387/4/15
5 فوق ليسانس سمانه قنبري ورنو سفادراني مشکل «خوريسموس» در فلسفه افلاطوني-ارسطويي 1388/7/4
6 فوق ليسانس فرخنده راهبي عناصر فيثاغوري فلسفه افلاطون 1388/7/5
7 فوق ليسانس صديقه نگين تاجي موضع افلاطون درباره دموکراسي 1388/4/30
8 فوق ليسانس فرزاد علمي جهان حدود غايت گرايي در فلسفه افلاطون در رساله ثئايتتوس 1389/2/25
9 فوق ليسانس آمنه ايراندوست بررسي تعريف هاي افلاطون از سوفسطايي در محاوره سوفسطايي 1389/11
10 فوق ليسانس فاطمه سيف اللهي حد وسط در اخلاق ارسطو 1389/11
11 فوق ليسانس سيروس عليپور زمان در فلسفه ارسطو و ملاصدرا 1390/6
12 فوق ليسانس بيان كريمي مقايسه ي تفسير يوحناي نحوي و ابن رشد از نظزيه ي عقل در كتاب درباره ي نفس ارسطو 1390/6
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد