وب سایت شخصی دکتر حسين پناهيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس رضا عباسي اصل بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر توليد ناخالص داخلي در کشورهاي با درآمد بالا طي دوره ي 2005 – 1996 1389
2 فوق ليسانس حجت تقي زاده نيق بررسي تاثير هزينه هاي نظامي بر روي بدهي هاي خارجي در کشورهاي در حال توسعه در دوره ي 2007-1992 1389
3 فوق ليسانس راميار رفاعي اندازه دولت و رشد اقتصادي: يک مطالعه تجربي از ايران در دوره 1384-1344 1389
4 فوق ليسانس سعيد غني زاده اسکويي تأثير توليد ناخالص داخلي و آزادسازي تجاري بر استخراج منابع نفتي در کشورهاي منتخب 1389
5 فوق ليسانس نبي نجفي بررسي تفاوت هاي موجود بين درآمد مشمول ماليات طبق گزارش حسابرسي مالياتي و درآمد مشمول ماليات تشخيصي و شناسايي علل آن 1389
6 فوق ليسانس عادل کريمي گبلو بررسي عوامل موثربررتبه بندي اعتباري مشتريان حقيقي بانک توسع? تعاون استان اردبيل 1389
7 فوق ليسانس شيوا مرعشي تحليل اثرافزايش ماليات بر سيگار برروي مصرف سيگار ودرآمد دولت 1389
8 فوق ليسانس عبدالناصر ذاکري بررسي تاثيرعوامل تداوم روابط(RCM)بر وفاداري مشتريان 1389
9 فوق ليسانس شبنم قلي زاده بررسي تاثيرتغييرات ارزش دلاردربرابر يورو برروي قيمت نفت کشورهاي منتخب صادرکننده عضو MENA 1390
10 فوق ليسانس زهرا نقي زاده مطالعه روابط بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تجارت بين الملل(صادرات و واردات) 1390
11 فوق ليسانس بهناز مشايخي تأثير فساد اداري بر نرخ تورم (مطالعه موردي: کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا) 1390
12 فوق ليسانس سالار جليل پور يايچي اثرات توزيع درآمد بر سلامت در ايران 1390
13 فوق ليسانس عذرا جمشيدي بررسي اثر تروريسم بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي خاورميانه 1390
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد