وب سایت شخصی مسعود حاجي عليلوي بناب



ردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس کسري جواهر کلام مدلسازي فيزيکي اندرکنش خاکهاي متورم شونده و پوشش بتني کانال ها 1393
2 فوق ليسانس آيلار حسنيه تاثير گود برداري عميق مهار شده با سيستم انکراژ بر روي تونل موجود 1393
3 فوق ليسانس بابک بالازاده مدلسازي ارتعاش ناشي از حرکت قطار در تونل مترو با روش المان محدود مرزي مقياس شده 1392
4 فوق ليسانس زهرا جليل زاده بررسي آزمايشگاهي پايداري جدارهاي خاکبرداري شده با استفاده از سيستم مهاربندي و ميخکوبي 1394
5 فوق ليسانس فرناز طالبي بررسي عددي سه بعدي پايداري گود به روش سيستم بلوک و مهاري 1394
6 فوق ليسانس علي شيرمحمدي بررسي اثر ناهمساني خاک هاي رسي با استفاده از مدل رفتاري با سخت شوندگي دوراني 1393
7 دکتري فريبا بهروز سرند بررسي مکانيسم رفتاري خاکهاي متورم شونده در اندرکنش
8 دکتري مجيد فرين - در حال تکميل
9 دکتري جواد مهين اکبري - در حال تکميل
10 دکتري مهران حسن زاده - در حال تکميل
11 دکتري آيدين منتخبي - در حال تکميل
12 دکتري دانش ستاري - در حال تکميل
13 دکتري ميلاد تاجديني - در حال تکميل
14 فوق ليسانس امير حسن رضايي ... 1385
15 فوق ليسانس حسن ثابت عمل ... 1385
16 فوق ليسانس محمد احمدي عدلي بررسي خصوصيات مکانيکي خاکهاي اصلاح شده فيزيکي .. 1385
17 فوق ليسانس يونس سجودي ... 1386
18 فوق ليسانس حمزه احمدي ... 1386
19 فوق ليسانس اليار نوري لاله ... 1386
20 فوق ليسانس اکبر کرباس فروش ... 1387
123
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد