وب سایت شخصی غلامرضا حجتيردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس شمسي ابراهيم زاده خامنه پايداري در روشهاي حل عددي معادلات ديفرانسيل سخت 1387
2 فوق ليسانس الميرا آشپززاده روشهاي حل عددي سازگار براي مسائل مقدار اوليه سخت 1387
3 فوق ليسانس خديجه عليزاده روشهاي ترکيبي در حل عددي دستگاههاي سخت 1385
4 فوق ليسانس محمد جعفري روشهاي خطي عمومي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل 1385
5 فوق ليسانس سميرا کريمي روشهاي عددي چندگامي متغير براي حل سيستمهاي خطي پري 1388
6 فوق ليسانس مهدي فلاتي روشهاي تکراري نمائي کارا براي حل عددي دستگاه معادلات ديفرانسيل سخت بزرگ 1388
7 فوق ليسانس سميه راشدي روش اختلال هموتوپي براي حل مسائل مقدار مرزي مرتبه شش 1388
8 فوق ليسانس مهدي احمدي رده اي اصلاح شده از روشهاي رانگ-کوتاي تعميم يافته براي مسائل سخت 1388
9 فوق ليسانس سميه اکبري روش رانگ-کوتاي مرتبه چهارم بر اساس فرمولهاي تفاضلي پسرو تقريبات چبيشف 1389
10 دکتري علي عبدي توسيع روشهاي خطي عمومي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي 1391
11 فوق ليسانس عزيزه جباري کاربرد روش تکرار تغييراتي و روش اختلال هوموتوپي در معادله کاواهارا اصلاح شده 1389
12 فوق ليسانس نگار اورنگي فررد روشهاي هم محلي چندگامي براي معادلات انتگرال ولترا 1389
13 دکتري بابک شيري حل عددي رده اي از معادلات انتگرال جبري روي فضاي 1392
14 دکتري سميه فاضلي روش هاي پيشرفته در حل عددي معادلات انتگرال ولترا 1391
15 دکتري علي کرم عزالدين (از کشور لبنان) توسيع ناحيه پايداري روشهاي عددي براي حل مسايل مقدا 1392
16 فوق ليسانس دياکو قادريان يک الگوريتم چندجمله اي براي بهينه سازي خطي بر اساس يک دسته جديد از توابع هسته 1389
17 فوق ليسانس رويا دين پژوه روش‌هاي صريح براي معادلات ديفرانسيل کسري و خواص پايداري 1390
18 فوق ليسانس اکرم موحدي نژاد روشهاي آدامس-مولتون کسري براي حل عددي معادلات ديفرانسيل کسري 1390
19 فوق ليسانس سعيد بي مثل ساخت روشهاي خطي عمومي با خاصيت پايداري رانگ - کوتا 1391
20 فوق ليسانس علي شعرباف فروغي تخمين خطا براي روشهاي خطي عمومي در فرم نردسيک 1391
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد