وب سایت شخصی ميرجواد موسوي‌نياردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري صابر ميمنت آبادي طراحي الگوريتم کاهش PAPR در سيستم‌هاي OFDM براي سرويس UGS در استاندارد IEEE 802.16 ارديبهشت92
2 دکتري محمد مصطفوي تخصيص و نگاشت منابع در شبکه‌هاي بي‌سيم مبتني بر OFDMA در حال تکميل
3 دکتري عباسعلي شريفي طيف‌سنجي مشارکتي امن در شبکه هاي راديو شناختي بي سيم در حال تکميل
4 فوق ليسانس زهرا لطفي بازگشت شبکه هاي نوري با توپولوژي مش مبتني بر WDM به شرايط نرمال کاري بعد از خرابي لينک ها شهريور 87
5 فوق ليسانس مريم صالحي سيگنالينگ در کانال نوري بي‌سيم از نوع چند ورودي – چند خروجي شهريور 87
6 فوق ليسانس علي نبي زاده گنگرج تعميم Parity Forwarding براي شبکه هاي چند رله اي بهمن 88
7 فوق ليسانس سيد هادي سيد معصوميان چرندابي طراحي توام کدگذاري شبکه و نحوه دسترسي به محيط با Throughput بهينه در شبکه هاي بي سيم Ad Hoc خرداد 89
8 فوق ليسانس فاطمه کارگذار کوچکي بهبود بازدهي سيستم OFDM با استفاده از کاهش PAPR شهريور 89
9 فوق ليسانس مهران پور محمد عبدالهي روش دسترسي به محيط مشترک بر اساس گروهبندي براي شبکه هاي حسگري بي سيم ZigBee شهريور 89
10 فوق ليسانس سجاد ضيايي اميري طراحي MAC با پارامترهاي QoS بهبوديافته در شبکه هاي مش بي سيم همن 89
11 فوق ليسانس امين ابراهيم زاده طراحي الگوريتم مسيريابي مبتني بر LEACH با بازدهي انرژي بالا براي شبکه هاي حسگر بي سيم شهريور 90
12 فوق ليسانس سعيد نعمتي طبقه بندي کور حالت هاي سيستم هاي مخابراتي DSSS بهمن 90
13 فوق ليسانس يادگار کرد نژاد تشخيص وجود سيگنال طيف گسترده نوع هاپينگ فرکانسي بهمن 90
14 فوق ليسانس مريم شعباني طراحي يک مک با دايورسيتي تطيبقي مناسب براي شبکه هاي مخابراتي بهمن 91
15 فوق ليسانس حميد شيري پروتکل MAC مشارکتي بامتر مرکب براي شبکه هاي مخابراتي Ad Hoc بهمن 91
16 فوق ليسانس حسين آذر هوا طراحي کدينگ شبکه همراه با تخصيص رله در سيستم هاي بي سيم اشتراکي شهريور 91
17 فوق ليسانس سينا خوشابي نوبري تشخيص و کاهش تاثير حمله هاي هوشمند منع سرويس در شبکه هاي IEEE 802.11 شهريور 92
18 فوق ليسانس کمال عدلي مهر رمزنگاري هويت بنيان و کاربرد آن در شبکه هاي موبايل Ad-hoc شهريور 92
19 فوق ليسانس حامد عليزاده قاضي جهاني مقابله با حمله تحريف اطلاعات مشاهده طيف در شبکه هاي راديو شناختگر شهريور 92
20 فوق ليسانس علي دادرس موازنه‌ي انرژي و تأخير در شبکه‌هاي مخابراتيِ داراي ترافيک HTSS شهريور 93
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد