وب سایت شخصی احمد جهانگيريردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس زهرا خداورديزاده پتروگرافي و پترولوژي توده هاي نفوذي شمال ينگي اسپيران‏ 1383
2 فوق ليسانس عسگر موسي الرضايي پتروگرافي و پترولوژي توده نفوذي قرهباغ واقع در شرق هشترود‏ 1383
3 فوق ليسانس ناصر اشرفي بررسي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده آذرين رزگاه سراب، اذربايجانشرقي‏ 1384
4 فوق ليسانس مريم يزداني ويزگيهاي كاني شناسي و ژئوشيميايي توده نفوذي نبي جان، جنوبغرب كليب 1384
5 فوق ليسانس سولماز بشارتي بر رسي کاني شناسي و پتروژنز دم ولکانيکي کوه بابا (جنوب هشترود-استان آذربايجانشرقي)‏ 1385
6 فوق ليسانس مريم هنرمند مطالعه پترولوژيکي مجموعه توده نفوذي نطنز‏ 1386
7 فوق ليسانس صغري بهراميان مطالعه پترولوژيکي مجموعه توده نفوذي بغم 1386
8 فوق ليسانس شيرين فتاحي بر رسي کاني شناسي و کانه زايي طلا-آرسنيک در منطقه شوردرق (هشترود-استان آذربايجانشرقي)‏ 1386
9 فوق ليسانس بهروز صالحي پترولوژي‎ ‎سنگهاي‎ ‎آتشفشاني‎ ‎آنالسيم‎ ‎دار‎ ‎شمال‎ ‎بزغوش‎ ‎‏(جنوب‎ ‎سراب)‏ 1387
10 فوق ليسانس آرزو سفيدگر مطالعه گنبد داسيتي بهلول، شمالغرب تبريز 1387
11 فوق ليسانس مليحه شهريارزاد مطالعه سنگهاي آتشفشاني شرق ابرغان، شمالشرق مرند 1388
12 فوق ليسانس رقيه تقيلو ‏). بررسي زمين شناسي و كاني سازي منطقه قزلو واقع در غرب ماهنشان‏ 1387
13 فوق ليسانس هادي پيروج كاني شناسي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي شرق سقزچي‏ 1389
14 فوق ليسانس مهدي خيري پترولوژي ريوليتهاي قلعه چاي عجبشير 1388
15 دکتري رباب حاج علي اوغلي بررسي پترولوژي سنگهاي دگرگونه كالك ‏سيليكات منطقه تکاب 2007
16 دکتري ناصر اشرفي كاني شناسي، سنگ شناسي، فوييد سينيتهاي شمالغرب ايران ‏ 2009
17 دکتري غلامرضا احمدزاده پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني آلكالن شمالغرب مرند 2010
18 فوق ليسانس فرهاد پيرمحمدي مطالعه پترولوژيکي سنگهاي آتشفشاني سهند 2011
19 دکتري فرهاد پيرمحمدي مطالعه پترولوژيکي آتشفشانهاي سهند 2011
20 دکتري مهران ادواي پترولوژي گرانيتهاي تيپ A قوشچي و شاه آشان داغ در شمالغرب ايران 2010
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد