وب سایت شخصی سهراب خان محمديردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس علي اصغر حبيب زاده بررسي شبکه هاي عصبي مبتني بر منطق فازي بعنوان کنترلر ...
2 فوق ليسانس احسان جواهري پيشبيني خطا و زمان آن در سيستمهاي توليد و انتقال آذربايجان
3 فوق ليسانس فريبرز رحيمي برنامه ريزي رفع عيب در سيستمهاي توليد و انتقال آذربايجان
4 فوق ليسانس سجاد فکري اصل طراحي سيستم کنترل کنندة کامپيوتري به کمک شبکه هاي عصبي
5 فوق ليسانس شکيبا مودب بررسي تعيين مسير حرکت بهينه سيستم انتقال دهنده تجهيزات
6 فوق ليسانس مير حميد سيد عباسزاده بهينه سازي سيستم کنترل Hitass نيروگاه حرارتي تبريز
7 فوق ليسانس ابوالفضل جليلوند بهبود عملکرد يکسوسازهاي سه فاز با استفاده از تکنيکهاي ..
8 فوق ليسانس هومن جاويد نيا بکارگيري روش فيدبک جداساز در کنترل ولتاژ اينورترهاي PWM سه فاز با جريان ...
9 فوق ليسانس حسين همت جو طراحي مسير بهينة بازوي ربات در جابجايي مواد مذاب
10 فوق ليسانس . مصدق سجودي بررسي و امکان کاربرد هوش مصنوعي مبتني بر تئوري هوش مصنوعي
11 فوق ليسانس مسعود صفر زاده آزادسازي ظرفيت اضافي تجهيزات و خطوط در شبکه هاي
12 فوق ليسانس . پورهاشم بررسي تلفات در شبکه هاي انتقال نيرو شرکتهاي برق منطقه اي و روشهاي ...
13 فوق ليسانس قلي رضايي دانشور مدلسازي و طراحي کنترل کننده PID با ساختار متغير براي روبات سه بعدي
14 فوق ليسانس محمد علي بادامچي زاده مسيريابي ربات با وجود موانع ثابت و متحرک با استفاده از شبکه هاي ...
15 فوق ليسانس سحرانه قائمي مسيريابي سه بعدي با استفاده از روش هندسه کلامي در مقابل موانع ثابت
16 فوق ليسانس کيوان نصرت خواه مسيريابي ربات با توجه به موانع ثابت و متحرک با استفاده از شبکه هاي فازي پتري
17 فوق ليسانس چنگيز توکلي زانيالي کنترل حرکت بازوي روبات براي گرفتن اشياء متحرک معلق در مايع با استفاده از ...
18 فوق ليسانس امير رشيدي طاحي يک مدل بر پايه ترکيب هاي مختلف براي کنترل عملکرد مشترک نيروگاهها
19 فوق ليسانس محمد قاسمي قره بلاغ حل مسئله Unit Commitment با استفاده از روش هوشمند NeuroFuzzy
20 فوق ليسانس امير حسين حاج قنبري طراحي مسير براي روبات متحرک خودکار درميانموانع داراي حرکتهاي تصادفي
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد