وب سایت شخصی ليلي فرزين وشردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس مريم قاهري ارائه روشي کارا براي مديريت مصرف انرژي در شبکه هاي بي سيم چند کانالي-چند راديويي در حال تکميل
2 فوق ليسانس محمد عبيدي انتقال داده هاي چند رسانه اي در شبکه هاي سنسوري قابل شارژ در حال تکميل
3 فوق ليسانس تهمينه جواد زاده ارائه روش ترکيبي براي مديريت داده هاي حساس به زمان در شبکه هاي مبتني بر سينک متحرک در حال تکميل
4 فوق ليسانس زيبا اوجاقي ارائه يک روش جديد خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بيسيم چندکانالي در حال تکميل
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد